מדיניות פרטיות


כללי

קנלוב אנרגיה מתחדשת בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמש באתר זה (להלן: "האתר"). תנאי מסמך זה סוקרים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר וכן, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים.

*מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

הפרטיות שלך חשובה לנו. אנו מעריכים מאוד ומכבדים את הפרטיות של המידע האישי שאנו מקבלים ממך באמצעות שימושך באתר ויצרנו את מדיניות זו (לעיל ולהלן: ״מדיניות הפרטיות״) כדי ליידע אותך על האופן בו אנו אוספים, משתמשים ומשתפים את המידע שלך, וכן נהלי הפרטיות שלנו באופן כללי.

על ידי גישה לאתר, אתה מסכים לציית למדיניות הפרטיות הזו עם תנאי השימוש ויחד הם מהווים את ההסכם המלא בינך לביננו. מדיניות הפרטיות והתנאים וההגבלות עשויים להתעדכן מעת לעת, ולכן אנו מבקשים שתבדוק טרם הגלישה באתר, ומעת לעת, את מדיניות הפרטיות המעודכנת ביותר. הגרסה העדכנית ביותר של התנאים וההגבלות זמינה באתר. המשך השימוש באתר ייחשב כהמשך הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, כפי שתתוקן מעת לעת.

אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו שלהלן במלואה, על מנת להבין לעומק את האופן שבו נשתמש בפרטיך האישיים ואת זכויותיך בנוגע למידע שלך.
 

מידע שאנחנו אוספים

במהלך השימוש שלך באתר, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים שמזהה אותך , כגון שם פרטי, שם משפחה וכתובת דוא״ל שלך, שאתה עשוי למסור לנו בעת השימוש שלך באתר.
מעבר לכך, מלבד המידע שנמסר לנו על ידך בעת גלישתך באתר ,Cookies (כהגדרתם במדיניות זו) המופעלים באתר עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, הדפים שנצפו, כתובת ה-IP שהוקצתה למכשיר עמו נכנסת לאתר, סוג התוכן שנצפה באתר, אתר האינטרנט שהוביל אותך לאתר וכו'.
 

השימוש שלנו במידע

לא נמכור, נסחר או נשכיר את הפרטים האישיים שלך לצדדים שלישיים בלתי קשורים, אלא אם תספק לנו במפורש אישור לעשות זאת. אנו משתמשים במידע אישי למטרות פנימיות בלבד, בין היתר, תפעול, ניהול פיתוח ושיפור האתר,  אבטחת מידע ו/או לצורכי ניהול ובקרה פנימיים.

על ידי ניתוח המידע שאנו אוספים, אנו עשויים לאסוף מידע סטטיסטי מסוים, כגון מידע אנונימי ללא הגבלה על האופן שבו משתמשים מבצעים שימוש באתר, אילו ספקי שירות או שירותים הם צורכים (להלן: ״מידע סטטיסטי״). מידע סטטיסטי עוזר לנו להבין מגמות וצרכי משתמשים ו/או לקוחות. מידע סטטיסטי הוא אנונימי ולא יקושר לכל מידע אישי לצורך הספקה לצדדים שלישיים. אנו עשויים לשתף מידע סטטיסטי כזה עם השותפים שלנו, ללא הגבלה, בתנאים מסחריים שאנו יכולים לקבוע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

גילויים משפטיים: במידה ואנו נדרשים לחשוף מידע אישי או מידע לא אישי, או כל מידע אחר לרשויות המדינה ו/או לצדדי ג' מכוח הוראות הדין, הקשור לבקשות חוקיות, כגון צווי זימון או צווי בית משפט, או בהתאם לחוקים או לתקנות הרלוונטיים, אנו נמסור גילוי זה. המדיניות שלנו היא לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, ואנו נשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה מתמשכת של אכיפת החוק, לרבות במידה שנדרש לגלות מידע אישי.

מטרות עסקיות ושינוי בעלות: אנו נחשוף את המידע האישי שלך או נחלוק אותו במקרה שהחברה תקנה, תמכור, תממן, תעביר או תרכוש את כל העסקים או הנכסים שלה כולם או חלקם, בין היתר בהקשר של מיזוג או במקרה של פשיטת רגל, ארגון מחדש או פירוק.

כדי להגן עלינו או עלייך: אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך ומידע רלוונטי אחר, במידה ונאמין באופן סביר כי גילוי זה נחוץ כדי להגן על האתר, על זכויותינו או על רכושנו, או על הזכויות של צד שלישי כלשהו. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך ומידע רלוונטי אחר, כאשר יש לנו סיבה להאמין שחשיפת מידע זה נחוצה כדי לזהות, ליצור קשר או להביא לתביעה משפטית נגד מי שעלול להפר מדיניות פרטיות זו או לגרום לנזק או להפרעה (בין במכוון ובין שלא במתכוון), בזכויות שלנו או ברכוש שלנו, משתמשים אחרים או כל אדם אחר שעלול להיפגע מפעילויות כאלה. בכך אתה מאשר לנו לחשוף כל מידע אודותיך לאכיפת החוק או לגורמים ממשלתיים אחרים, אם אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, מאמינים כי גילוי זה נחוץ או הולם.

 

ספקי שירות חיצוניים

כדי לאפשר את מתן השירותים הניתנים בקשר עם האתר ו/או לשם מימוש המטרות שלנו לאיסוף המידע ו/או לצורך שירותים הניתנים לנו אנו משתמשים בספקי שירות חיצוניים. אנו עשויים לספק את המידע האישי שלך לספקי שירות אלו. ספקי השירות החיצוניים יוגבלו בחוזה לא לעשות שימוש במידע אישי לכל מטרה אחרת ממתן השירות, וידרשו לציית לכל החוקים החלים ביחס למידע האישי שלך. ספקי שירות חיצוניים עשויים להיות ממוקמים בתחומי שיפוט שאינם מדינת ישראל (כולל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי) וככזה, עשויים להיות כפופים לחובות סטטוטוריות או רגולטוריות שאינן מגנות כמו החוקים או התקנות הרלוונטיים בישראל.

 

הגנה על מידע

המידע שייאסף אודות גולשי האתר ישמר בהתאם, בין היתר, להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. אנו משתמשים באמצעי אבטחה סטנדרטיים בתעשייה כדי להגן על המידע האישי שלך כך שהוא לא יהיה זמין לצדדים בלתי מורשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח שהנתונים האישיים שנשלחו למערכות שלנו, יישמרו בהם או ישלחו אליהם יהיו מאובטחים לחלוטין. אם יש לך שאלות לגבי אילו אמצעים וטכניקות אנו משתמשים, אל תהסס לפנות אלינו בכתובת מייל מידע.

 

Cookies ״עוגיות״

אתה מאשר ומסכים כי אנו עשויים להשתמש בקובצי cookies באתר. קובץ cookie הוא פיסת טקסט שניתן להזין בזיכרון הכונן הקשיח, והוא יכול לאחסן מידע על השימוש שלך באתר שלנו (להלן: ״Cookies״). ה-Cookies עשוי לעזור לנו להפוך את האתר שלנו לנוח יותר, מותאם אישית ויותר בטוחה למשתמש. בנוסף, Cookies עשויים לעזור לנו לעקוב ולאחזר מידע על כל משתמש הפועל בניגוד למדיניות הפרטיות שלנו. כמו כן, אנו עובדים עם צדדים שלישיים המשתמשים בקובצי Cookies ובטכנולוגיות אחרות כדי לסייע בהצגת הפרסום המקוון שלהם ובדיווח סטטיסטיקות השימוש המצטברות באתר עבור האתר שלנו. נתונים בסטטיסטיים אלה אינם מקושרים למידע אישי. אם אתה מעדיף לא לקבל Cookies במחשב שלך, אתה יכול בדרך כלל להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה חלק אבל לא את כל ה-Cookies. ניתן גם למחוק קבצי Cookies מהמחשב שלך לפי שיקול דעתך הבלעדי. למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות  פרטיות זו כוללת את השימוש ב"עוגיות" באתר זה בלבד ולא כוללת את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.

 

אתרים, שירותים וקהילות אחרות

לידיעתך, כאשר אתה משתמש באתר שלנו, אתה יכול להיות מופנה באמצעות קישורים או אמצעים אחרים לאתרי אינטרנט של צד שלישי, שירותים וקהילות מקוונות שאינם מזוהים איתנו. מדיניות הפרטיות שלנו מתייחסת רק לשימוש ובגילוי מידע שאנו אוספים ממך. כללים או מדיניות שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתה חושף לצדדים שלישיים. אתרי אינטרנט אלה, שירותים וקהילות מקוונות של צד שלישי עשויים לשלוח קובצי cookies משלהם למבקרים כדי לאסוף נתונים או לבקש את המידע האישי שלך. מדיניות הפרטיות של אתרים, שירותים וקהילות מקוונות אלה עשויה להיות שונה מאוד ממדיניות פרטיות זו. איננו אחראים לנוהלי הפרטיות של אתרים, שירותים וקהילות מקוונות אחרות, ואיננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע האישי שלך, שנאסף או נעשה בו שימוש.

 

מחיקה, תיקון ועיון הנתונים

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שנאסף עליו והמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

עומדת לרשותך הזכות לדרוש כי המידע האישי שלך יוסר, יתוקן או יועבר אליך (בהתאם להוראות הדין) וכן לפנות לחברה בבקשות נוספות בקשר עם המידע האישי שלך, באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לחברה בכתובת מייל מידע

 

יצירת קשר

אם יש לכם שאלות בקשר עם מדיניות פרטיות זו, אתם מוזמנים לפנות אלינו בדוא"ל בכתובת [email protected].

 

ברירת דין וסמכות שיפוט

הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל.